luni, 31 octombrie 2011

MOTIVE PENTRU CARE ANGAJAŢII SE ÎNSCRIU ÎN SINDICATE

Angajații, ca persoane individuale, pot avea o influență scăzută în relațiile de muncă cu managerii și angajatorii. Însă, ei ar dori să aibă o influență mai mare, mai ales în situațiile când simt că sunt tratați nedrept de către manageri și angajatori. Ca soluție pentru aceste situații, angajații dezvoltă sau se înscriu în structuri sindicale care se implică în corectarea problemelor resimțite de ei. Aceste structuri sindicale acționează la nivel de organizație (unitate), iar pentru a avea un cuvânt de spus la nivel regional sau național se afiliază la confederații sindicale care le reprezintă intersele.
Angajații se sindicalizează în mare măsură pentru că:
- au nevoi economice și privind condițiile de muncă sunt nemultumiți de practicile managerilor;
- doresc să-și îndeplinească nevoi sociale și de statut.
Acestea însă nu le pot obține acționând individual, motiv pentru care se înscriu în sindicate. În ce privește nevoile economice și cele legate de condițiile de muncă, angajații se înscriu în sindicat pentru că sunt nemultumiți de salarii, beneficii, condiții și pentru că percep sindicatul ca fiind în stare să îi ajute în aceste aspecte. Dacă în trecut sindicatele s-au dezvoltat prin negocierea unor aspecte (tradiționale) privind salariile și beneficiile, acum ele se implică în negocierea contractului de muncă, a dezvoltarii angajaților, a factorilor de sănătate, a măsurilor de restructurare a organizației. Pe de alta parte, angajații sesizează sindicatul atunci când percep că practicile managerilor privind promovările, transferurile, distribuirea sarcinilor sunt nedrepte, iar sindicatul se implică în rezolvarea acestor probleme. Promovările, distribuirea sarcinilor, participarea la traininguri au devenit obiective pentru sindicate și pentru că angajații sunt mult mai bine instruiți decât erau în trecut și vor să fie implicați mai mult în deciziile care le afectează locurile de muncă.
Nu în ultimul rând, angajații aderă la un sindicat pentru a avea oportunități să discute cu angajați care au dorințe, interese, probleme similare și care vor să găsească rezolvări/ ameliorari la acestea.
Pornind de la nevoile angajaților, sindicatul are la îndemână următoarele acțiuni: negocierea contractului colectiv de muncă (la nivel de unitate, de ramură, la nivel național în funcție de reprezentativitatea structurii sindicale); administrarea contractului colectiv de muncă (sesizarea aspectelor din contract care nu sunt respectate sau care sunt înțelese de management diferit faţă de angajaţi/sindicat); primirea și rezolvarea plângerilor adresate de angajați ca urmare a nedreptăților pe care le resimt la locul de muncă; informarea angajaților cu privire la situații, probleme cu care se pot întâlni la locul de muncă și modul cum le pot rezolva; sprijinirea angajaților aflați în situații dificile etc.
Aspecte majore ale contractului colectiv de muncă
negociate de sindicat cu patronatul
Referitor la contractul colectiv de muncă, acesta este un document foarte important în care se specifică termenii, condițiile, regulile sub care angajații și managerii vor opera. Articolele majore ale contractului colectiv pot furniza informații despre: salarii, posturi, concedii, timpul de muncă, transferuri, reguli de disciplină, drepturi ale managerilor, protecția sindicatului, proceduri de adresare a plângerilor, timp de muncă peste program, proceduri de protecție, rezilierea contractului, vechime, pensii și alte beneficii.
Alte clauze pot acoperi aspecte privind:
- limite şi proceduri privind evaluarea performanţei;
- îngrijirea bătrânilor, a copiilor, prevederi privind echilibrul dintre viaţa de familie şi cea profesională;
- servicii medicale;
- protecţia împotriva riscurilor;
- beneficii pentru membrii familiei.
Sorin Bozbici, vicepreşedinte SLI Vrancea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu